اخذ ویزا و امور مهاجرتی

اخذ ویزا و امور مهاجرتی

فعالیت های موسسه راستین

موسسه دانش پژوهان راستین در راستای گسترش فعالیت های خود در امور حقوقی، اخذ ویزا و مهاجرت، خدمات زیر را ارائه می دهد:

1).اخذ ویزای مالتیپل پنج ساله کانادا

2).اخذ اقامت کانادا

3).اخذ اقامت انگلستان

4).اخذ اقامت اروپا

5).ویزای شنگن

6).ادامه تحصیل در کانادا

7).ادامه تحصیل در انگلستان

8).ادامه تحصیل در اروپا