خدمات حقوقی بین المللی

خدمات حقوقی بین المللی

خدمات حقوقی و کیفری در ایران ، اروپا ، آمریکا و کانادا

وکلای پایه یک ما در ایران و دیگر کشورها آماده ارایه کلیه خدمات حقوقی و کیفری به ایرانیان عزیز مقیم ایران و خارج از کشور می باشند.

تجربه بالا و صدها تجربه موفق طی سال های گذشته ، بهترین و با کیفیت ترین رسیدگی به مسایل شما را تضمین خواهد نمود. تجار، مسافران ایرانی و اتباع ایرانی خارج از کشور بعضا در سایر کشورها دچار مشکلات و رویه های مختلف حقوقی خواهند شد که در بسیاری از موارد به دلیل عدم آشنایی و اطلاع به امور قضایی و قوانین کشور مزبور حقوق آنان در معرض تعریض قرار میگیرد.

این موسسه با دارا بودن همکاران مقیم در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا و کانادا به این افراد کمک خواهد نمود نسبت به پیگیری امور و حقوق خود اقدام نماید.

قبول وکالت در کلیه پرونده های حقوقی ، کیفری،تجاری، ثبتی ، امور گمرکی و خانوادگی در سراسر کشور و اروپا و آمریکا.

تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای داخلی و بین المللی.

انجام امور داوری در کلیه دعاوی و اختلافات و اختلافات ارجاعی.

انجام امور مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در کلیه زمینه های حقوقی.

اخذ تضامین قراردادی ، ایفای تعهدات قراردادی، فسخ قرارداد و مراجعه به مراجع داوری و دادگستری.